กรณีเพิ่มความจุของของแบตเตอรี่ สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี้ได้ และการต่อพ่วงแบตเตอรี่ มีการต่ออยู่ 2 อย่าง คือ ต่อแบบอนุกรม กับ ต่อขนาน ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ความต้องการใช้งาน

  1. ต่อแบบอนุกรม เป็นการต่อเพื่อเพิ่มแรงดัน (V)แต่กระแส(A)เท่าเดิม จากภาพด้านล่าง แรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็น 24V กระแสเท่าเดิม 100

image-edited-4ต่อแบบอนุกรม

2. ต่อแบบขนาน เป็นการต่อเพื่อเพิ่มความจุ กระแส(A)จะมากขึ้น แต่แรงดันเท่าเดิม ในภาพด้านล่าง แรงดันจะเป็น 12V เท่าเดิม แต่กระแสจะเพิ่มเป็น 200A

image-1-edited-1ต่อแบบขนาน

Wemos D1 ESP12 WIFI ตัวบอร์ด มีรูปร่างแบบเดียวกับ Arduino UNO ทำให้ใช้งานง่าย การต่อสายทำได้สะดวกขึ้น

กล่าวได้ว่า Wemos D1 WIFI คือ การทำให้ NodeMCU ESP8266 มาสร้างเป็น Body ในรูปแบบของ Arduino UNO

Wemos D1 WIFI ใช้ชิฟ TTL USB CH340 สำหรับเชื่อมต่อการ UP Load Programe

การอัพโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ด เราสามารถใช้ Arudino IDE ได้เลย แต่จำเป็นต้องติดตั้ง USB Driver CH340 ก่อน

Read More