สารเร่งเนื้อ เร่งสี เร่งห่อ เร่งหัว เร่งการเก็บเกี่ยว เพิ่มน้ำหนัก
เพิ่มปริมาณหัวและผล เพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 20 ~ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Compositions (N6%,P0%,K-, S4%, Mg1%, Ca10%
Zn1%, NAA1%, EDTA1%, MeC5%)

Compositions ( ส่วนประกอบของธาตุอาหาร)
ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , โปแตสเซี่ยม
ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม , แมกนิเซี่ยม , กำมะถัน , เหล็ก , แมงกานีส , สังกะสี , ทองแดง
3. ธาตุอาหารเสริม : โมลิบดินั่ม , โบรอน , ซิลิกอน , ซัลเฟอร์ , โซเดียม , ซิลเวอร์ , อะลูมินั่ม

สารสำคัญ : สารเร่งห่อ
เมพิควอต+แคลเซี่ยม+อะมิโน แอซิด

ประโยชน์ : สารเร่งห่อกะหล่ำ-ลุ้ย

อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 12×500 ซีซี. 12×1 ลิตร

ฟูลวิก แอซิด เป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็ก และมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ฟูลวิก แอซิด จึงรวมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับธาตุต่างๆ ได้ ทำให้สามารถจับกับธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่มีอยู่หลายรูปแบบ ปุ๋ยและธาตุอาหารเหล่านั้นจึงถูกดูดซึมพร้อมๆ กันกับฟูลวิกเข้าสู่ต้นพืชทั้งทางรากและทางใบได้ดีมากขึ้น

การให้ปุ๋ยทางใบและสารป้องกันโรคพืชชนิดดูดซึมร่วมกับฟูลวิก แอซิด จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมได้มากกว่าการพํนด้วยปุ๋ยหรือยาเพียงอยำงเดียว ดังนี้

Read More

ส่วนผสมของน้ำตาลทางด่วน มีส่วนผสมของ

  • น้ำตาลกลูโคส 600 กรัม
  • กรดฮิวมิก 20 ซีซี
  • ปุ๋ยเกล็ด สูตร 15-30-15 หรือสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม
  • สารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ หรือคาร์เบนดาซิม ตามอัตราแนะนำ
  • สารจับใบ

ละลายในน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นที่บริเวณทรงพุ่มพอชุ่มเพียง 1-2 ครั้ง ในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ จะช่วยให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.พลิ้ว จ.จันทบุรี โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146 ในวันและเวลาราชการ

ชื่อสามัญ:

คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 50% WP/SC

กลุ่มสารเคมี :

Benzimidazole

ประเภทของยา :

ผง/น้ำ

สารสำคัญ:

methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

อัตราการใช้:

อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน

ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

Read More