หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 คณิตศาสตร์

เนื้อหาข้างต้นจะเป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ที่น้องๆ สายวิทย์และสายศิลป์คำนวณได้เรียน ส่วนน้องๆ สายศิลป์อื่นๆ จะได้เรียนเนื้อหาคณิตพื้นฐาน ซึ่งก็เป็นเนื้อหาส่วนนึงของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่แหละ แต่ไม่เจาะลึกเท่าเนื้อหาเพิ่มเติม โดยน้องๆ จะใช้เนื้อหานี้เตรียมสอบวิชาสามัญคณิตประยุกต์ ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือเฉพาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หรือสอบทั้งสองวิชาเลยก็ได้

Read More

สูตรเกี๊ยวกุ้ง
หมักกุ้ง
กุ้ง 1 กิโลฯ (ผ่าหลังเอาเส้นออก)
เหล้าจีน 1/2 ฝา
น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
ผงปรุงรส ปลายช้อน
พริกไทย นิดหน่อยตามชอบ
หมักคลุกผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 10 นาที
หมักหมูเด้ง
หมูเด้งสำเร็จรูป 500 กรัม (ซื้อที่ตลาดสด)
เหล้าจีน 1 ฝา
น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
พริกไทย นิดหน่อยตามชอบ
หมักคลุกผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 10 นาที
ใช้หัวกุ้ง ล้าง และนำมาคั่วกับน้ำมันนิดหน่อยให้หอมและมันในหัวกุ้งออก ใส่ลงไปในน้ำซุป
น้ำซุปปรุงตามชอบ ใส่เล้งกระดูก กระเทียมทุบ รากผักชี พริกไทย น้ำกระเทียมดอง และใส่เหล้าจีนเพื่อความหอมสัก 4 ฝา

วินัยปฏิบัติ 8 ประการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เรามักพบปัญหาในการทำงานทุกประเภท บางครั้งก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการลงอย่างน่าเสียดาย แนวทางการแก้ปัญหารูปแบบหนึ่งซึ่งผู้ดูแลงานด้านคุณภาพนิยมนำมาใช้กัน คือ วินัยปฏิบัติ 8 ประการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (8D หรือ 8 Disciplines) ซึ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นหา แก้ไข และกำจัดปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

8D หรือ 8 Disciplines เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งกองทัพสหรัฐได้พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นมาตรฐานทางทหาร (Military Standard 1520) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทฟอร์ดมอเตอร์เป็นผู้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นคู่มือการแก้ปัญหาแบบทีมงานซึ่งได้รับความนิยมและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมหลายประเภทมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อกระบวนการ internal Corrective Action Request (CAR) และ Supplier Corrective Action Request (SCAR)

Read More

AWG ย่อมาจาก American wire gauge เป็นหน่วยวัดขนาดของลวดตัวนำไฟฟ้า ที่ใช้ในอเมริกา แต่ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งสามารถแปลงหน่วยเป็นหน่วยวัดที่เราคุ้นเคยกันได้ อย่างเช่น Millimeter (มิลลิเมตร) และ Sq. Millimeter (ตาราง-มิลลิเมตร) ดังนี้

12 AWG = 2.05 mm. = 3.309 sq.mm.

13 AWG = 1.83 mm. = 2.624 sq.mm.

14 AWG = 1.63 mm. = 2.081 sq.mm.

15 AWG = 1.45 mm. = 1.650 sq.mm.

16 AWG = 1.29 mm. = 1.309 sq.mm.

18 AWG = 1.02 mm. = 0.822 sq.mm.

20 AWG = 0.81 mm. = 0.517 sq.mm.

22 AWG = 0.65 mm. = 0.325 sq.mm.

24 AWG = 0.51 mm. = 0.204 sq.mm.

26 AWG = 0.40 mm. = 0.128 sq.mm.

จากการแปลงหน่วยจะเห็นว่า ยิ่งตัวเลขค่า AWG มากขึ้น หมายถึงขนาดของลวดตัวนำไฟฟ้าก็ยิ่งเล็กลง

What Are Degrees of Freedom?

Degrees of freedom refers to the maximum number of logically independent values, which are values that have the freedom to vary, in the data sample.

KEY TAKEAWAYS

  • Degrees of freedom refers to the maximum number of logically independent values, which are values that have the freedom to vary, in the data sample.
  • Degrees of freedom are commonly discussed in relation to various forms of hypothesis testing in statistics, such as a chi-square.
  • Calculating degrees of freedom is key when trying to understand the importance of a chi-square statistic and the validity of the null hypothesis.

    Read More

วิตามินซี

วิตามินซีเกือบแทบจะทุกยี่ห้อบนข้างกระปุกจะเขียนว่า “แอสคอบิก แอซิด” (Ascorbic acid) ซึ่งกรดแอสคอบิกตัวนี้ก็เป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้มีลักษณะ “คล้ายกับวิตามินซีในบางส่วน” เพราะโครงสร้างจริง ๆ ของวิตามินซีนั้นมีความซับซ้อนสูงมาก และกรดแอสคอบิกก็เป็นเพียงแค่เปลือกของวิตามินซีจริง ๆ เท่านั้น

วิตามินซีที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่กรดแอสคอบิก แต่กฎหมายยอมให้เรียกกรดแอสคอบิกว่า “วิตามินซี” ได้ และถ้าจะให้ถูกเราต้องเรียกว่า “วิตามินซี คอมเพล็ก” (Vitamin C complex) เนื่องจากการที่วิตามินซีต่าง ๆ จะออกฤทธิ์ได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบหรือทำงานร่วมกับสารต่าง ๆ ในร่างกาย นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ทำไมเราทานอาหารเสริมวิตามินซี (กรดแอสคอบิก) แล้วถึงไม่ค่อยเห็นผลใด ๆ ตามสรรพคุณ

Read More

สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำและสำหรับไฟแรงดันสูง ในบทความนี้จะกล่าวถึงสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดเป็นสายไฟแรงดันต่ำ สำหรับประเทศไทย สายไฟแรงดันต่ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันต่ำจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้ดังนี้

Read More

การทำงานของวงจร

1 เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1

เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1 จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากสาย ไลท์ ผ่านฟิวส์ไหลเข้า แคปสตาร์ทออกมาเข้าขดลวดสตาร์ท L 1 เมื่อกระแสไหลออกจากขดลวด L1 ไหลไปผ่านสวิทซ์ S1 (สวิทซ์เบอร์ 1 ) ไปครบวงจรที่นิวตรอน ในจังหวะนี่เองที่ทำให้มอเตอร์เริ่มหมุน มอเตอร์จะเริ่มหมุนไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 70% จึงเริ่มอยุดการทำงาน กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านขดลวด MAIN COIL ( ขดรัน ) ไหลผ่านผ่าน L3 และ  L2 ผ่านสวิทซ์ S1 ไปครบวงจรที่นิวตรอน พัดลมจึงหมุนต่อเนื่องไปที่ความเร็วเบอร์ 1 ซึ่งเป็นความเร็วที่ช้าที่สุด (เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านขดลวด MAIN COIL L3 และ L2 ทำให้ขดลวดชุดนี้มีความต้านทานมากที่สุด กระแสจึงไหลได้น้อย ความเร็วในการหมุนจึงน้อยลงไปด้วย )

Read More