สารกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราไฟทอฟทอรา

สารฯกลุ่มที่เราใช้ในการป้องกันกำจัด เชื้อราไฟทอฟทอรา หลักๆ คือ
…..กลุ่ม A1 เฟนนิลเอไมด์ เป็นสารออกฤทธิ์ดูดซึมและมีการต้านทานสารฯข้ามกลุ่ม เมื่อใช้เป็นประจำ…..เมทาแลกซิล – ริดโดมิลเป็นตัวหลักที่เราใช้ ส่วนใหญ่เป็นสารฯที่นำเข้ามาจากจีน มีราคาถูกทำให้มีการใช้พร่ำเพรื่อ จนเชื้อต้านทานต้องใช้อัตราสูงขึ้น ใช้ ริดโดมิล-เอ็ม(+แมนโคเซป)หรือจะเลือกสูตรใหม่ที่เค้าเปลี่ยนโครงสร้าง ริดโดมิล-โกลด์ ส่วนเบนาแลกซิล – กัลเบน,….. ออกซาไดซิล -แซนโดแฟน ที่มีจำหน่ายเป็นสูตร+แมนโคเซป ในบางพื้นที่หาซื้อมาใช้ยาก
…..กลุ่มสารฯที่แนะนำให้ใช้สลับ กลุ่ม H5 คาร์บอกซิลิกแอซิดเอไมด์…..ไดเมทโธมอร์ป – ฟอรัม , อะโกรแบท(+แมนโคเซป)…..ไอโพรวาลิคาร์บ – อินเวนโต(+โพรพิเนป) ผู้ผลิตบอกว่าถ้าเชื้อราต้านทานกลุ่ม A1 ให้ใช้กลุ่มนี้สลับ มีสารใหม่ในกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนผ่านแล้ว แมนดิโปรปามิด – รีวุส( + แมนโคเซป) วาลิฟีนาเลท – เอสโตเคด ( + แมนโคเซป)
…..การใช้สารฯกลุ่มสัมผัสเข้ามาแทรกก็เป็นทางเลือกที่ดีและช่วยยืดเรื่องความต้านทาน กลุ่ม M ออกฤทธิ์หลายจุดแบบสัมผัส แมนโคเซป – ไดเทน เอ็ม,…..แมนเซท ดี…..เพนโคเซป,….. โพรพิเนป – แอนทราโคล,…..โฟลเพท – โกลด์ทอป ชื่อการค้าที่แนะนำไว้คือสารฯมาตรฐานคุณภาพดี แต่ราคาจะแพงหน่อย
…..หรือ กลุ่ม U ยังไม่ทราบการออกฤทธิ์ ไซมอคซานิล – เคอร์เซท เอ็ม(+แมนโคเซป)
มีสารในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้ เพราะออกฤทธิ์ดูดซึมทั้งขึ้นบนและลงล่าง คือ U33 ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม – อาลีเอท เมื่อเปิดใช้แล้วจะต้องปิดปากถุงให้สนิท เพราะสารดูดความชื้นได้เร็ว กลายเป็นก้อนสีดำไม่ละลายน้ำ และ ฟอสฟอรัสแอซิด – คิวโปรฟอส, โฟลิ-อาร์-ฟอส, ทั้ง 2 ชนิดเป็นปุ๋ยในรูปฟอสไฟต์ (PO3-) ห้ามใช้พร้อมกับปุ๋ย เพราะธาตุโลหะที่มีประจุ +2 ในปุ๋ยจะทำปฏิกิริยาทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ สารกลุ่มนี้ใช้กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทาน (phytoalexin)และยับยั้งการงอกของเส้นใยเชื้อรา (mycelia) ระงับการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
…..ถ้าปัญหาหนักหนามากก็คงต้องใช้บริการกลุ่ม C ยับยั้งระบบหายใจ C 3 อะซอคซีสโตรบิน – อมิสตา,…..ไพราโคลสโตรบิน -เฮดไลน์,….. คริโซซิมเมทธิล – สโตรบี้,…..ไตรฟลอกซีสโตรบิน – ฟลิ้น,….. ฟาโมซาโดน – อิเควชั่น(+ไซมอกซานิล),…..ฟีนามีโดน- ซีเคียว(+แมนโคเซป) ข้อจำกัดเหมือนกลุ่ม A 1 เลือกใช้สารใดสารหนึ่งและไม่ใช้ซ้ำในกลุ่มเดียวกัน ไม่ใช้ซ้ำต่อเนื่องกันเกิน 2 ครั้ง
กลุ่ม B ยับยั้งไมโตซีสและการแบ่งเซล …..B3 อีทาบอกแซม – ทาบอก
สารกลุ่มใหม่ล่าสุดที่ใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่มนี้ กลุ่ม B5 + U33 ฟลูโอพิโคไลด์ + ฟอสอีทิล – อะลูมีเนียม – โปรไฟเลอร์