34_15

               มีคำถามจากท่านลูกค้าที่เป็นนักศึกษา และผู้สนใจระดับเริ่มต้น ในเรื่องของ UART, TTL, RS232, MAX232 คืออะไร มันเป็นยังไง และ มันสัมพันธ์กันอย่างไร  เพราะการสื่อสารข้อมูลแบบนี้ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก และ มีการใช้เชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์, RFID, GPS, GSM Module, RF Module ฯลฯ บทความนี้ทีมงานจาก ThaiEasyElec.com จะมาให้คำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับ

Read More