สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide)

คณะกรรมการด้านการต้านทานเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช มีเวปไซท์ www.frac. info อยากให้แวะเข้าไปเยี่ยมชมจะได้รู้ที่มาที่ไป รู้ว่าเขาทำงานอย่างไร และเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้แบบไหนอย่างไร ส่วนในที่นี้ขอสรุปเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและจะพยายามให้ข้อมูลเพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป

ชื่อตัวเอนเป็นชื่อสามัญ ชื่อตัวตรงเป็นชื่อการค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายเป็นครั้งแรกในประเทศ ตัวเลขข้างท้ายคือค่าความเป็นพิษ(LD50) ส่วนชื่อเชื้อ ตัวเอนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อความต่อไปนี้รวบรวมจากประสบการณ์ในการทำงาน และด้วยความจำกัดในด้านโรคพืชอาจจะมีข้อมูลคลาดเคลื่อน ขอรบกวนผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญช่วยติและแก้ไขด้วย

สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide)

A. ยับยั้งการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิค…………………………LD50

…..A1 กลุ่มเฟนนิลอะไมด์…..(FC 4)
อะซิลอะลานิน………………..เบนาแลกซิล……………กัลเบน…………………………4,200
……………………………..เมทาแลกซิล……………ริดโดมิล………………………….669
ออกซาโซลิดิโนน……………..อ๊อกซาไดซิล…………..แซนโดแฟน……………………1,860

B. ยับยั้งไมโตซิสและการแบ่งเซล

…..B1 กลุ่มเมทธิลเบนซิมิดาโซลคาร์บาเมท ( MBC )…..(FC 1)
เบนซิมิดาโซล………………..เบโนมิล…………………เบนเลท………………………10,000
…………………………….คาร์เบนดาซิม……………บาวีสติน……………………….15,000
ไธโอฟาเนท…………………ไธโอฟาเนท-เอ็ม…………ทอปซิน-เอ็ม…………………..7,500

C. ยับยั้งระบบหายใจ

…..C2 กลุ่มซัคซิเนทดีไฮโดรจิเนส…..( SDHI )…..(FC 7)
ออกซาทินคาร์บอกซามายด์……คาร์บ๊อกซิน……………..ไวตาแวกซ์…………………….3,820
…………………………….ออกซิคาร์บ๊อกซิน………..แพล้นแวกซ์…………………….2,000

…..C3 กลุ่มควิโนนเอาไซด์อินฮิบิเตอร์…..( QoI )…..(FC 11)
เมททอกซีอะคริเลท…………..อะซอคซีสโตรบิน…………อมิสตา
เมททอกซีคาร์บาเมท………….ไพราโคลสโตรบิน………..เฮดไลน์
ออกซิมิโนอะเซทามายด์……….คริโซซิม-เมทธิล…………สโตรบี้
……………………………ไตรฟลอกซีสโตรบิน……….ฟลิ้นท์
ออกซาโซลิดีนไดโอน…………ฟาโมซาโดน……………..อิเควชั่น(+ไซมอกซานิล)
อิมิดาโซลิโนน ……………….ฟีนามีโดน………………..ซีเคียว(+แมนโคเซป)

D. ยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน

…..D2…..(FC 23)…………บลาสติซิดีน-เอส…………บลา-เอส……………………….34.5

…..D3…..(FC 24)…………คาซูกามัยซิน…………….คาซูมิน………………………22,000

…..D4…..(FC 25)…………สเตรพโตมัยซิน…………..แอกกริมัยซิน

…..D5…..(FC 41)…………ออกซีเตตราไซคลิน

E. ยับยั้งสัญญานทรานดักชั่น

…..E3…..กลุ่มไดคาร์บอกซามายด์…..(FC 2)
……………………………ไอโปรไดโอน………………รอฟรัล………………………….4,400
……………………………โปรไซมิโดน……………….ซูมิเล็กซ์………………………..6,800

F. ยับยั้งการสังเคราะห์ไขมันและเนื้อเยื่อ

…..F2…..กลุ่มฟอสฟอโรไธโอเลทและไดไธโอเลน…..(FC 6)
ฟอสฟอโรไธโอเลท……………อีดิเฟนฟอส……………..ฮิโนซาน…………………………100
…………………………..ไอโปรเบนฟอส……………..คิตาซิน-พี…………………………600
ไดไธโอเลน…………………..ไอโซโปรธิโอเลน………..ฟูจิ-วัน………………………..1,190

…..F3…..กลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและเฮทเทอร์โรอะโรมาติก…..(FC 14)
ไนโตรเบนซีน…………………ควินโทซีน……………….เทอร์ราคลอ…………………..12,000
ไธโอฟอสเฟท………………..โทลคลอฟอส-เมทธิล…….ไรโซเล็กซ์……………………..5,000
ไธอะไดอะโซล……………….อีทริไดอะโซล…………….เทอร์ราโซล……………………1,077

…..F4…..กลุ่มคาร์บาเมท…..(FC 28)
…………………………..โปรปาโมคาร์บ………………พรีวิเคอร์ เอ็น…………………….2,000

G. ยับยั้งการสังเคราะห์สารสเตอรอล

…..G1 กลุ่มดิเมททิลเลชั่นอินฮิบิเตอร์ (DMI) …..(FC 3)
ไปเปอร์ราซีน ………………….ไตรฟอรีน………………..ซาพรอล……………………16,000

อิมิดาโซล……………………..โปรคลอราส………………สปอตร์แท็ก………………….1,600
……………………………….ไตรฟลูมิโซล……………….ทริฟมีน……………………715

ไตรอะโซล…………………….ไซโปรโคนาโซล…………..อัลโต้……………………….1,020
………………………………ไดฟีโนโคนาโซล…………….สกอร์……………………1,453
………………………………อีพอกซีโคนาโซล……………โอปุส……………………5,000
………………………………ฟลูซิราโซล…………………นูสตาร์…………………..1,100
………………………………เฮกซะโคนาโซล……………..แอนวิล………………….2,189
………………………………มายโคบิวทานิล………………ซีสเทน………………….1,600
………………………………โปรปิโคนาโซล……………….ทิ้ลท์……………………1,517
………………………………เทบูโคนาโซล………………..โฟลิเคอร์………………..4,000
………………………………เตตระโคนาโซล………………ดูมาร์ค
………………………………ไตรอะดิมีฟอน………………..ไบเลตัน………………….1,000

…..G2 กลุ่มอะมีน…..(FC 5)
มอร์โฟลีน………………………ทริดิมอร์ฟ………………….คาลิกซิน…………………….480

H. ยับยั้งการสังเคราะห์กลูแคน

…..H3…..กลูโคไพราโนซิล…..(FC 26)… วาลิดามัยซิน…..วาลิดาซิน……20,000

…..H4…..โพลีออกซิน…..(FC 19)……..โพลีออกซิน-บี

…..H5…..กลุ่มคาร์บอกซิลิกแอซิดอะมายด์ (CAA)…..(FC 40)
ซินนามิคแอซิดอะมายด์………….ไดเมทโธมอร์ฟ……………..ฟอรัม…………………….3,900
วาลินามายด์คาร์บาเมท…………..ไอโปรวาลิคาร์บ…………….อินเวนโต้(+โปรปิเนป)

I. ยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินในผนังเซล

…..I1…..ไตรอะโซโลเบนโซไธอะโซล…..(FC 16.1)ไตรไซคลาโซล…บีม……245

…..I2…..ไซโคลโปรเปนคาร์บอกซามายด์..(FC 16.2)คาร์โปรปามีด……วิน

M. ออกฤทธิ์หลายจุด

…..อนินทรีย์…..(FC M1)
……………………………..บอร์โดมิกเจอร์
……………………………..คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์……………..โคไซด์
……………………………..คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์……………คูปราวิท
……………………………..คอปเปอร์ออกซีซัลเฟท……………..คูพรอกแซด
……………………………..คิวปรัสออกไซด์……………………คอปเปอร์นอร์ดอก

…..อนินทรีย์…..(FC M2)…..กำมะถัน………..ธีโอวิท

ไดไธโอคาร์บาเมท(FC M4)
……………………………..แมนโคเซป………………………..ไดเทนเอ็ม-45………………11,200
……………………………..มาเนป…………………………….ไดเทนเอ็ม-22
……………………………..โปรปิเนป…………………………..แอนทราโคล………………….5,000
……………………………..ไธแรม…………………………….เทอร์ซาน
……………………………..ซีเนป……………………………..โลนาโคล

…..ทาลิมายด์…..(FC M4)
……………………………..แคปแทน…………………………..ออโธไซด์……………………9,000
……………………………..โฟลเพท…………………………..แฟลแทน…………………..10,000

…..คลอโรไนตริล…..(FC M5)
……………………………..คลอโรทาโลนิล……………………..ดาโคนิล…………………..10,000

…..กัวนิดีน…..(FC M7)
……………………………..อิมีนอคตาดีน……………………….เบลคุท

กลุ่มที่ยังไม่ทราบการออกฤทธิ์

ไซยาโนอะเซทามายด์…..(FC 27)
……………………………..ไซม๊อกซานิล……………………….เคอร์เซท…………………….1,100

เอทธิลฟอสฟอเนท…..(FC 33)
……………………………..โฟซิทิล-อะลูมิเนียม…………………อาลีเอท………………………5,800
กรดฟอสฟอรัส…..(FC 33)
…………………………….ฟอสฟอรัสแอซิด……………………..โฟลิ-อาร์-ฟอส,….คิวโปรฟอส

ไธอะโซลคาร์บอกซามายด์…..(FC U5)
…………………………….อีทาบอกแซม…………………………ทาบอก