วิธีเปิด-ปิดอินเตอร์เน็ต ดีแทค ได้ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการทางด้านอินเตอร์เน็ต
สามารถทำได้โดยกดทำรายการ ดังนี้

*104*72# โทรออก (การปิด สัญญานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

*104*71# โทรออก (การเปิด สัญญานการเชื่อมอินเตอร์เน็ต