การเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยกับขนาดสายไฟตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

สายไฟขนาด 1.5 sq.mm เบรกเกอร์ย่อยคุมขนาดไม่เกิน 10 Amp

สายไฟขนาด 2.5 Sq.mm เบรกเกอร์ย่อยคุมขนาดไม่เกิน  16 Amp

สายไฟขนาด 4.0 sq.mm เบรกเกอร์ย่อยคุมขนาดไม่เกิน 20 Amp

สายไฟขนาด 6.0 sq.mm เบรกเกอร์ย่อยคุมขนาดไม่ไม่เกิน 32 Amp

สายกราวน์ ( สายดิน ) อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป เเละ ที่จุดปลั๊กไฟขนาดสายไฟกราวน์ต้องไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm ( เดิมเป็นขนาด 1.5 sq.mm ถูกปรับเปลี่ยนเเล้วครับ )

ตาม มอก. 11-2531  L…สีดำ    N…สีเทาหรือขาว   G…สีเขียว หรือ เขียวเหลือง
ตาม มอก. 11-2553  L…สีฟ้า    N…สีน้ำตาล   G… สีเขียว หรือ เขียวเหลือง