การสร้างสคริปต์เพื่อสำรองฐานข้อมูล MariaDB บน Ubuntu นั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง `mysqldump` ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มาพร้อมกับ MariaDB และ MySQL สำหรับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว สคริปต์นี้สามารถรันโดยใช้ cron jobs เพื่อทำงานอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างสคริปต์ Bash ที่คุณสามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูล MariaDB:

1. สร้างไฟล์สคริปต์ใหม่ เช่น `backup_mariadb.sh`

“`bash
#!/bin/bash

# กำหนดค่าวันที่ปัจจุบัน
DATE=$(date +”%Y%m%d%H%M”)

# ตั้งค่าชื่อฐานข้อมูล, ผู้ใช้, และรหัสผ่าน
DB_NAME=”your_database_name”
DB_USER=”your_database_user”
DB_PASS=”your_database_password”

Read More