ห่อหัว HOR HUA


ห่อหัว HOR HUA

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ชื่อการค้า  ห่อหัว ตรา  คนเหล็ก
สารสำคัญ – แม็กนีเซียม (MgO)
– แคลเซียม (CaO)
– สังกะสี (Zn)
– น้ำตาลทางด่วน Sugar Compounds (Monose,
Biose, Triose, Tetrose, Pentose, Noxose,
Transferring Coenzyone) 70%
– Seaweed Extracts    15%
– อะโทนิค         Sodium Ortho-nitrophenolate
Sodium Para-nitrophenolate
Sodium 5-nitroguaiacolate     5.5%
– วิตามิน  5% Trace Element With Amino
Acid Chelate  4.5%
0.25% (W/V)
0.50% (W/V)
0.50% (W/V)
ประโยชน์ เร่งห่อหัว
ระยะการใช้  เริ่มห่อหัว
อัตราใช้ 200-300 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร
ขนาดบรรจุ 500 ซีซี. / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร