ซ่อนเครื่องในเน็ตเวิร์ค

ซ่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ไม่เห็นใน Network

net config server /hidden:yes

ยกเลิก

net config server /hidden:no

ถึงซ่อนแต่ไฟล์ยังแชร์ได้เหมือนเดิม