ศัตรูตัวร้ายของการเพาะปลูก  ในช่วงปีที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ  ทำให้การระบาดของเพลี้ยไฟ ตลอดทั้งปี   สร้างความเสียหายมากมาย  การตรวจพบการระบาดตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันกำจัด

หลักในการจัดการก็คือ  เราต้องเดินตรวจสวนเองทุกวัน  ถ้าตัดไม้เอง  กำไม้เองก็ยิ่งดีใหญ่   เพราะเราจะได้พบเห็นปัญหาตั้งแต่เริ่ม  การป้องกันกำจัดสามารถทำได้ทันทีทันเหตุการณ์  โดยปกติ เพลี้ยไฟ จะเกิดระบาดทำลาย ด้านใดด้านหนึ่งของสวนก่อนจะขยายตัวระบาดไปทั่วทั้งสวน

เราจะพบ เพลี้ยไฟ บริเวณยอดช่อดอกและในดอกบาน  ปลายยอดช่อดอกจะบิดงอ  สีดอกจะซีดจาง  ชาวสวนบางคนเรียก เพลี้ยไฟ ว่า ตัวกินสี  ตามอาการที่เกิดกับกลีบดอก  เพลี้ยไฟ เป็นแมลงขนาดเล็กราวๆปลายเข็ม  วัยแรกจะมีสีลำตัวขาวขุ่น  วัยสองมีสีขาวใส  วัยสามสีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส ตัวเต็มวัยมีสีเหลืองเข้ม ขนาดลำตัวยาว 0.8 – 1.0 มิลลิเมตร บริเวณส่วนหลังจะเห็นปีกชัดเจน

Read More