หนึ่ง
และทะเลยังคงคลี่คลื่นเคลื่อน
โยนเม็ดน้ำด่างเปื้อนให้แดดเผา
ลมบ่ายระบายบ่ายมาบางเบา
และแดดบ่ายแต่งเงาให้หาดงาม

ฟ้าสูงยาวใส-สีฟ้าสวย
คลี่ห่มผืนผวยสีหวานหวาม
แก่วงแววตาที่ทอดตาม
ไปตั้งคำถามให้ตอบคำ

Read More

Create This PC Shortcut in Windows 10 OPTION ONE Create This PC Shortcut in Windows 10

To Download a “This PC” Shortcut

1. Click/tap on the Download button below to download the .zip file below.

This_PC_shortcut.zip

download

2. Save the .zip file to your desktop.

3. Unblock the .zip file..

4. Open the .zip file, and extract (drag and drop) the shortcut to your desktop.

5. You can Pin to TaskbarPin to Start, add to All apps, add to Quick Launchassign a keyboard shortcut to, or move this shortcut to where you like for easy use.

6. When finished, you can delete the downloaded .zip file if you like.

Read More