เทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า ♢
● วันหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน ของอนาถบิณฑกเศรษฐี เทวดาได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแปลงกายเป็นพราหมณ์ที่มีใบหน้าสว่างไสว สวมชุดสีขาวราวหิมะ
● เทวดาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าว่า :
~ อะไรคือดาบที่คมที่สุด
~ อะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด
~ อะไรคือไฟที่ร้ายที่สุด
~ อะไรคือคืนที่มืดที่สุด

Read More