หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 คณิตศาสตร์

เนื้อหาข้างต้นจะเป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ที่น้องๆ สายวิทย์และสายศิลป์คำนวณได้เรียน ส่วนน้องๆ สายศิลป์อื่นๆ จะได้เรียนเนื้อหาคณิตพื้นฐาน ซึ่งก็เป็นเนื้อหาส่วนนึงของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่แหละ แต่ไม่เจาะลึกเท่าเนื้อหาเพิ่มเติม โดยน้องๆ จะใช้เนื้อหานี้เตรียมสอบวิชาสามัญคณิตประยุกต์ ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือเฉพาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หรือสอบทั้งสองวิชาเลยก็ได้

Read More