การทำอาหารเลี้ยงปลาด้วยตนเอง – สูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทำอาหารเลี้ยงปลาด้วยตนเอง

ส่วนผสมอาหารปลาดุก
1. รำละเอียด                         2              กระสอบปุ๋ย
2. กากมะพร้าว                     1              กระสอบปุ๋ย
3. ปลาป่น                              6             กิโลกรัม
4. กากถั่วเหลือง                   6             กิโลกรัม
5. จุลินทรีย์EM                     1              ลิตร
6. กากน้ำตาล                        1              กิโลกรัม
7. น้ำมันพืช                          1 – 2       ลิตร

วิธีทำ
1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน
2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง
3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและน้ำมันพืช 1 – 2 ลิตรคลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

การทำอาหารเลี้ยงปลาดุก – กบ  แบบประหยัด

Frog Food in save method

วัสดุการทำอาหารปลา ประกอบด้วย

1.  ขี้วัว  หรือ  ขี้ควาย  แห้ง                                                           2    ส่วน

2.  กากมะพร้าว  หรือ  กากถั่วเหลือง                                                         2    ส่วน

3.  รำละเอียด  (รำอ่อน)                                                                      2              ส่วน

4.  ไส้ปลา  หรือ  ไส้ไก่  หรือ  ปลาบด  หรือ  ไข่ไก่ ไข่เป็ด          2              ส่วน

(ทำอาหรปลานิลไม่ต้องใช้)

5.  ใบกระถิน  หรือผักตบ  หรือ  ผักบุ้ง  (หั่นละเอียด                   1             ส่วน

6.  ข้าวจ้าว  หรือ  ปลายข้าว  ที่นึ่งสุกแล้ว                                        1              ส่วน

7.  จุลินทรีย์ที่ขยายแล้วพอประมาณ  (ใช้เฉพาะทำอาหารปลานิล)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมอาหาร ประกอบด้วย

1.  ถุงมือยาง                                                                                                                   1     คู่

2.  กาละมังขนาดตามต้องการ                                                                           1              ใบ

3.  เครื่องบดเนื้อ                                                                                  1              เครื่อง

วิธีทำ

1.  นำวัสดุฯ  ตามข้อ  1  ถึง  ข้อ  6  ใส่ในกาละมังแล้วคลุกให้เข้ากัน

2.  นำจุลินทรีย์ที่ขยายแล้ว  (ทำอาหารปลาดุก/กบให้ใช้น้ำธรรมดา)  เทผสมพอประมาณและคลุกเคล้ากับวัสดุให้เข้ากัน  เพื่อให้มีความชื้น  ประมาณ  60%  (สังเกตุได้จากเมื่อนำมาปั้นเป็นก้อน  ไม่มีน้ำ  ไหลออกตามง่ายมือ)

3.  นำอาหารปลาที่ผสมแล้วเข้าเครื่องบด  เพื่อบดออกมาให้เป็นเส้น  แล้วนำไปตากแห้งโดยตากใส่แผ่นสังกะสี  หรือให้ปลากินสดๆ  ก็ได้  (หากจะให้อาหารละเอียดมากขึ้นให้บด  2  ครั้ง)

การให้อาหาร  ปลาเล็ก  ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ  1  เดือน  ควรให้อาหารสด  (เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆ  ใช้ภาชนะรอง  หย่อนลงในบ่อปลา)  เมื่อปลาอายุครบ  1  เดือน  จึงให้อาหารแห้ง

Credit:มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ดำเนินรายการ นายพิชัย  สมบูรณ์วงศ์ และนางจิรนันท์  เสนานาญ
วิทยากร ผศ.ดร.บัญชา  ทองมี   คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้