แนวทางดูแมลงคร่าวๆ

แมลงตัวเต็มวัย มี ๖ ขา ลำตัวแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ หัว อก ท้อง มีปีก ๑-๒ คู่

แมลงมีพัฒนาการหลักๆ ๒ แบบ

๑. ไข่(egg)—–> ตัวอ่อน(nymph)—–> ดักแด้(pupa)—–> ตัวเต็มวัย(adult)

……..ตย.เช่น…..เพลี้ยไฟ…..เพลี้ยอ่อน…..เพลี้ยหอย……เพลี้ยจักจั่น…..เพลี้ยกระโดด…..มวน
ตัวอ่อนจะจำลองตัวเต็มวัย เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและอวัยวะบางส่วนยังพัฒนาอยู่

๒. ไข่(egg)—–> ตัวหนอน(larva)—–> ดักแด้(pupa)—–> ตัวเต็มวัย(adult)

……..ตย.เช่น…..ผีเสื้อกลางวัน…..ผีเสื้อกลางคืน……ด้วงต่างๆ…..แมลงวัน
ลักษณะตัวหนอน ลำตัวเป็นปล้องๆ แยกเป็นพวกต่างๆโดยดูจากขา

…..หนอนแมลงวัน………ลำตัวเรียบลื่น ไม่มีขา เคลื่อนไหวการดีดตัวโดยใช้กล้ามเนื้อท้อง
…..หนอนด้วง…………..ส่วนอกจะมีขาจริงปล้องละ ๑ คู่ รวม ๓ ปล้อง ส่วนท้องเรียบลื่น
…..หนอนผีเสื้อ…………ส่วนอกจะมีขาจริงปล้องละ ๑ คู่ รวม ๓ ปล้อง ส่วนท้องจะมีขาเทียม ๔-๕ คู่

คงจะพอเห็นภาพว่าตัวที่เราพบในสวนเป็นพวกไหน จะได้เลือกใช้สารกำจัดได้ถูก

ไรแดงหรือแมงมุมแดงเป็นคนละพวกกัน พวกนี้ลำตัวมี ๒ ส่วน คือ หัว และท้อง

แต่เพื่อความชัดเจนควรเมลล์รูปประกอบมาด้วยจะช่วยให้การวินิจฉัยชัดเจนยิ่งขึ้น

ปกติ แมลงศัตรูของกล้วยไม้ มีตัวหลักๆดังนี้

……..๑. เพลี้ยไฟฝ้าย(ตัวกินสี)………..๒. บั่วกล้วยไม้(ไอ้ฮวบ)………..๓. หนอนกระทู้หอม(หนอนหนังเหนียว)

……..๔. หนอนกระทู้ผัก(หนอนรัง)…….๕. ไรแดงเทียม………………..๖. หอยทาก

อื่นๆที่พบในบางพื้นที่….. เพลี้ยอ่อน…..เพลี้ยแป้ง…..ด้วงเต่า…..ตั๊กแตน…..เป็นต้น