สารเร่งห่อ

สารเร่งเนื้อ เร่งสี เร่งห่อ เร่งหัว เร่งการเก็บเกี่ยว เพิ่มน้ำหนัก
เพิ่มปริมาณหัวและผล เพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 20 ~ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Compositions (N6%,P0%,K-, S4%, Mg1%, Ca10%
Zn1%, NAA1%, EDTA1%, MeC5%)

Compositions ( ส่วนประกอบของธาตุอาหาร)
ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , โปแตสเซี่ยม
ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม , แมกนิเซี่ยม , กำมะถัน , เหล็ก , แมงกานีส , สังกะสี , ทองแดง
3. ธาตุอาหารเสริม : โมลิบดินั่ม , โบรอน , ซิลิกอน , ซัลเฟอร์ , โซเดียม , ซิลเวอร์ , อะลูมินั่ม