ชื่อสามัญ:

คาร์โบซัลแฟน 20 % w/v EC

กลุ่มสารเคมี :

Carbamate

ประเภทของยา :

น้ำ

สารสำคัญ :

2,3 dihydro-2,2-dimethyllbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)methylcarbamate

อัตราการใช้:

อัตรา 20 – 40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

Read More

อะบาเม็กติน (Abamectin) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อการค้าเอ.จี.บา, ไดเมทิน, แอ็กโกรติน, อบามา, เจ๊คเก็ต เป็นต้น นั้นเป็นสารกำจัดแมลง (Insecticide) ที่เกิดจากกระบวนการหมักแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินชื่อ Streptimyces avermitilis สารที่สกัดได้คือ avermectin B1a และavermectin B1b ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษคล้ายคลึงกัน แต่ตัวที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงก็คือสาร avermectin B1a คือต้องมีมากกว่า 80 % ของสารออกฤทธิ์ ฉะนั้นสินค้า ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ที่ผลิตในรูปสารออกฤทธิ์ 1.8 % W/V EC นั้นต้องมีavermectin B1a อยู่มากกว่า 1.44 % นั่นเอง

Read More

ผลิตภัณฑ์ หรือยาในกลุ่มสาร ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ซึ่ง ตัวยาหรือสารออกฤทธคือ Cypermethrin

ความรู้เกี่ยวกับยาไซเพอร์เมทรินเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของ อย. เพื่อสาธารณสุข มิใช่ทางการเกษตร
ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ยุง แมลงบิน แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงสาบ รวมถึงแมลงคลานเช่น
ไร เห็บ หมัด มด และแมลงคลานชนิดอื่น ซึ่งตัวยาที่มีสารออกฤทธิ์ ไซเพอร์เมทริน Cypermethrin
หรือบางทานอาจเรียกติดปากว่า ยาไซเปอร์ ก็คือยาตัวเดียวกัน ซึ่ง ในประเทศเราจะมีหลายยี่ห้อ
อย่างเช่น ฟอลโร่ ไบเทค100 ฟาเดล ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี เป็นต้น แต่ทุกแบรน หรือทุกยี่ห้อ ก็คือมียา
ตัวเดียวกันคือ ไซเพอร์เมทริน

Read More