การหมุนเวียนกลุ่มสารกำจัดไรศัตรูพืชตามกลไกการออกฤทธิ์ (Mode of Action)

กลุ่ม 10 สารควบคุมการเจริญเติบโตของไรศัตรูพืช (ระบบเจริญเติบโต)
10A เฮกซีไธอะซอค…………….นิสโซรัน

กลุ่ม 12 ยับยั้งการสังเคราะห์เอ ที พี ในไมโตครอนเดรีย (ระบบพลังงาน)
12B เฟนบูทาทินออกไซด์………..ทอร์ค
12C โพรพาไจ้ท์………………..โอไมท์
12D เตตระไดฟอน………………ทีไดออน วี18

กลุ่ม 19 กระตุ้นจุดรับสารออคโตพามีน (ระบบประสาท)
อามีทราซ…………………ไมแทค

กลุ่ม 21 ยับยั้งการส่งอีเลคตรอนในไมโตครอนเดรียคอมเพล็กซ์ I (ระบบพลังงาน)
21A เฟนไพรอคซิเมท…………….ออทุส
ไพริดาเบน…………………..แซนไมท์
เทบูเฟนไพเรด……………….ไพรานิก้า

กลุ่ม 23 ยับยั้งการสร้างอะเซททิลโคเอคาร์บอกซิเลท (ระบบเจริญเติบโต)
สไปโรมิซีเฟน……………….โอเบรอน

กลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่แน่นอน
ไดโคโฟล………………….เคลเทน

ไดโคโฟล, เตตระไดฟอน เป็นสารฯยุคแรกๆความนิยมใช้ลดน้อยลงการหาซื้ออาจจะยากหน่อย
เฮกซีไธอะซอค เน้นใช้คุมไข่ไร ทำลายตัวอ่อนได้บ้าง
ส่วนที่เหลือใช้กำจัดตัวเต็มวัยและตัวอ่อน ไม่คุมไข่

เมื่อเราพบไรระบาดในสวน ด้านหน้าใบจะดูด้านๆ ส่วนหลังใบจะเห็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อน ไข่ พร้อมคราบที่ลอกเต็มไปหมด การฉีดพ่นสารฯจะต้องฉีดพ่นให้ครอบคลุมด้านหลังใบ เพราะสารฯส่วนใหญ่เป็นประเภทถูกตัวตาย เพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ตรงจุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (คำแนะนำส่วนตัว ปกติสารกำจัดไรต้องฉีดเข้าหลังใบ จะแนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดใบปื้นเหลืองไปพร้อมกัน เพราะสปอร์ ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราก็อยู่หลังใบเช่นเดียวกัน แต่ถ้าฉีดใบปื้นเหลืองแล้วไม่มีไร ก็ไม่ต้องใส่สารกำจัดไร)

เพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดดีที่สุด แนะนำให้ฉีดพ่นสารฯ ๓-๔ คร้ังต่อเนื่องกัน โดยเว้นระยะห่างแต่ละครั้ง ๓-๔ วัน(ภาษาบ้าน เรียกว่า ๕ วันหัวท้ายหรือ ๖ วันหัวท้าย) โดยสลับกลไกการออกฤทธิ์ทุกครั้งที่ใช้ เช่น ครั้งที่ ๑ อามีทราซ ครั้งที่ ๒ ไพริดาเบน ครั้งที่ ๓ เฟนบูทาทินออกไซด์ ครั้งที่ ๔ เฟนไพรอคซิเมท (กลุ่มกลไกเดียวกันถ้าไม่จำเป็นจะไม่ใช้ต่อเนื่องกัน)

เหตุผลที่ต้องใช้ต่อเนื่อง ๓-๔ ครั้ง เพราะครั้งที่ ๑ กำจัดตัวเต็มวัยและตัวอ่อน รอ ๓-๔ วันไข่ที่มีอยู่จะฟักเป็นตัวอ่อน(ยังไม่เจริญพันธุ์) ฉีดครั้งที่ ๒ กำจัดตัวแก่ที่หลงเหลือและตัวอ่อนที่เพิ่งฟักออกมา ฉีดครั้งที่ ๓ เป็นการกวาดส่วนที่ยังหลงเหลือ ตัดรากถอนโคนให้หมด ถ้ายังพบเห็นตัวก็ซ้ำรอบที่ ๔ (ปกติการใช้สารฯก็จะแนะนำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือแมลง