หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 คณิตศาสตร์

เนื้อหาข้างต้นจะเป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ที่น้องๆ สายวิทย์และสายศิลป์คำนวณได้เรียน ส่วนน้องๆ สายศิลป์อื่นๆ จะได้เรียนเนื้อหาคณิตพื้นฐาน ซึ่งก็เป็นเนื้อหาส่วนนึงของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่แหละ แต่ไม่เจาะลึกเท่าเนื้อหาเพิ่มเติม โดยน้องๆ จะใช้เนื้อหานี้เตรียมสอบวิชาสามัญคณิตประยุกต์ ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือเฉพาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หรือสอบทั้งสองวิชาเลยก็ได้

Read More

สูตรเกี๊ยวกุ้ง
หมักกุ้ง
กุ้ง 1 กิโลฯ (ผ่าหลังเอาเส้นออก)
เหล้าจีน 1/2 ฝา
น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
ผงปรุงรส ปลายช้อน
พริกไทย นิดหน่อยตามชอบ
หมักคลุกผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 10 นาที
หมักหมูเด้ง
หมูเด้งสำเร็จรูป 500 กรัม (ซื้อที่ตลาดสด)
เหล้าจีน 1 ฝา
น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
พริกไทย นิดหน่อยตามชอบ
หมักคลุกผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 10 นาที
ใช้หัวกุ้ง ล้าง และนำมาคั่วกับน้ำมันนิดหน่อยให้หอมและมันในหัวกุ้งออก ใส่ลงไปในน้ำซุป
น้ำซุปปรุงตามชอบ ใส่เล้งกระดูก กระเทียมทุบ รากผักชี พริกไทย น้ำกระเทียมดอง และใส่เหล้าจีนเพื่อความหอมสัก 4 ฝา

วินัยปฏิบัติ 8 ประการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เรามักพบปัญหาในการทำงานทุกประเภท บางครั้งก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการลงอย่างน่าเสียดาย แนวทางการแก้ปัญหารูปแบบหนึ่งซึ่งผู้ดูแลงานด้านคุณภาพนิยมนำมาใช้กัน คือ วินัยปฏิบัติ 8 ประการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (8D หรือ 8 Disciplines) ซึ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นหา แก้ไข และกำจัดปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

8D หรือ 8 Disciplines เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งกองทัพสหรัฐได้พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นมาตรฐานทางทหาร (Military Standard 1520) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทฟอร์ดมอเตอร์เป็นผู้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นคู่มือการแก้ปัญหาแบบทีมงานซึ่งได้รับความนิยมและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมหลายประเภทมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อกระบวนการ internal Corrective Action Request (CAR) และ Supplier Corrective Action Request (SCAR)

Read More

<meta charset=utf-8″ />
<?php
//เชื่อมต่อ database
require_once(‘dbconnect.php’);
//รับค่าจากฟอร์ม (ฟอร์มไปสร้างเองนะครับแล้ว action มาที่ไฟล์นี้
$MEMBERNO = $_REQUEST[“MEMBERNO”];

Read More