อะบาเม็กติน(Abamectin)

ชื่อสามัญ:

อะบาเม็กติน (abamectin) 1.8% w/v EC

ประเภทของยา :

น้ำ

อัตราการใช้:

กำจัดแมลงศัตรูใช้อัตรา  20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร

กำจัดแมลงศัตรูพืชอื่น ๆให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลาก

พืชที่ใช้:

มะม่วง ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ และไม้ผล

ฝ้าย  มันฝรั่ง ข้าว กล้วยไม้

พริก คะน้า พืชผัก  ไม้ดอกและไม้ประดับ

ความสามรถในการกำจัดได้:

เพลียไฟ หนอนม้วนใบ หนอนกอ

ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก

วิธีใช้:

ผสมกับน้ำกวนให้เข้ากันดีแล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช

มื่อตรวจพบว่ามีศัตรูพืช

การออกฤทธิ์:

สัมผัส กึ่งดูดซึม ออกฤทธิ์ได้ช้า

ข้อควรรู้ :

เป็นพิษต่อปลาในนาข้าวและผึ้งในการช่วยผสมเกสร

มีความคงตัวและติดกับใบพืชได้นาน