ยาฆ่าแมลงหวี่ขาว แบบสรุป

กลุ่ม 4A อิมิดาคลอพริด — ไทอามีโทแซม (สลับในกลุ่มเดียวกัน อะเซทามิพริด — ไทอะคลอพริด)……กลุ่ม 9 ไพมีโทรซิน — ฟลอนิคามิด…….กลุ่ม 16 บูโพรเฟซิน……ใช้กลุ่ม 1B คลอไพรีฟอส — อะซีเฟท + กลุ่ม 3A ไซฟลูทริน — ไซฮาโลทริน อื่นๆ เข้ามาสลับบ้าง จะได้มีสารฯเอาไว้ใช้ได้นานๆ