อีมาเม็กติน เบนโซเอต (emamectin benzoate)

ชื่อสามัญ:

อีมาเม็กติน เบนโซเอต emamectin benzoate 2.0% W/V ME (MicroEmulsion)

กลุ่มสารเคมี :

Avermectin

ประเภทของยา :

น้ำ

สารสำคัญ:

emamectin benzoate

อัตราการใช้:

10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด

ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

พืชที่ใช้:

มะม่วง ทุเรียน ลำไย ส้ม ข้าวโพดหวาน หอมแดง ผักคะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือ

มันฝรั่ง กวางตุ้ง กระหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม

ความสามารถในการกำจัดได้:

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนเจาะฝัก

หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ

วิธีใช้:

ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช

ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้

การออกฤทธิ์:

ประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์แบบกินตาย ถูกตัวตาย และสามารถดูดซึมเข้าไปสู่ใบพืชได้เร็ว ออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช ทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้แมลงหยุดกินทันทีที่สัมผัส

PHI :
(days) 7 – 14

ข้อควรรู้ :

ควรเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว 14 วันขึ้นไป